• ایمیل:

  nano.biosciences2019@gmail.com

  nano.biosciences@iaubir.ac.ir

 • شماره تماس:

  ۰۹۰۱۲۹۲۹۶۲۴

  ۰۵۶-۳۱۳۱۰ داخلی ۱۹۱۹

 • آدرس اصلی:

  خراسان جنوبی، بیرجند، انتهای بلوار آیت الله غفاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، مرکز رشد واحدهای فناور

This post is also available in: English